तिर्सनाको तिर्सनै अनौठो ! हेरौं छ कस्तो ?

मोडल तिर्सना बुढाथोकीले आफ्नो ट्विटरबाट हालै मात्र सार्वजनिक गरेका केही हट तस्बिरहरु—

मोडल तिर्सना बुढाथोकीले आफ्नो ट्विटरबाट हालै मात्र सार्वजनिक गरेका केही हट तस्बिरहरु—

मोडल तिर्सना बुढाथोकीले आफ्नो ट्विटरबाट हालै मात्र सार्वजनिक गरेका केही हट तस्बिरहरु—

मोडल तिर्सना बुढाथोकीले आफ्नो ट्विटरबाट हालै मात्र सार्वजनिक गरेका केही हट तस्बिरहरु—

 

प्रतिक्रिया

Related